مرحله اول عکس خود را اضافه کنید

مرحله دوم عکسی که فکر میکنید شبیه شماست را اضافه کنید

مرحله سوم سیستم هوشمند درصد شباهت دو عکس رو تشخیص میدهد

مرحله چهارم از مرحله سوم عکس بگیرید

دریافت جایزه

به لینک دریافت جایزه رفته عکس خودتون و عکس همزاد وعکس درصد شباهت(مرحله چهارم) را برای ما ارسال کنید

نکته بهتر است اول در سایت عضو شوید :برای مسابقات بعدی ودرصد معروفیت شما

 

دریافت جایزه

عضویت

عضویت در کانال تلگرام